Het doel van alle lessen is om op een creatieve manier de mogelijkheden (en grenzen) van ons lichaam te ontdekken en te vergroten. Het is wetenschappelijk bewezen dat alles in combinatie met beweging beter beklijft. Door de lessen worden dan ook de taal-/spraak, muzikale, sociale en cognitieve ontwikkelingen gestimuleerd. We vergroten het lichaamsbewustzijn en worden ons bewuster van onze zintuigen.