Er zijn 3 betalingstermijnen:
1e termijn: 15 lessen (á 9 euro) van september tm december: 135 euro
2e termijn: 11 lessen (á 9 euro) van januari tm maart: 99 euro
3e termijn: 10 lessen (á 9 euro) van april tm juni: 90 euro

heel seizoen van september 2017 tm juni 2018: 36 lessen is 324 euro

Kortingen:
– leerlingen die twee lessen in de week volgen, ontvangen 33% korting (3 euro) op de tweede les! Zij betalen dus 15 euro per week voor twee lessen per week. Dit mag ook een combinatie zijn van verschillende lessen; zoals bijvoorbeeld op dinsdag ballet en op donderdag DansYoga.
– een zusje/broertje op les krijgt 10% korting op het cursusgeld van de betreffende leerling

Haalservice St.Jan school:
Kinderen kunnen wij op dinsdag en donderdag van de St.Jan School ophalen en naar de lessen van 15.45u brengen. Ik haal ze persoonlijk op bij de leerkracht, verzorg een gezond tussendoortje, kleed met ze om en zorg dat ze gezellig en tijdig in de les staan.

Strippenkaart voor de 1e termijn 15 x €2,- = €30,- , 2e termijn (11 lessen) €22,-, 3e termijn (10 lessen) €20,- en losse keren €2,50 per kind per les. Dit bedrag graag los van het cursusgeld betalen. Ik kan een betaalverzoek sturen.

Ouders dienen de leerkrachten er zelf van op de hoogte te stellen dat ze door Mascha worden opgehaald.

 

Er kan via school en/of de oudercontactmedewerker bij het Cultuurfonds een aanvraag worden gedaan voor vergoeding van een heel seizoen lessen.

 

Proefles kost 5 euro. Graag voorafgaand aan de les bij de docent te betalen. Een 2e proefles kost €9,-.

Een losse, eenmalige les kost € 9,-.

 

N.B.:
* lesgeld dient betaald te zijn voor aanvang van de 1e lesweek van de volgende termijn. Uiterlijk:
1 september 2017 voor het 1e lesblok
1 januari 2018 voor het 2e lesblok
1 april 2018 voor het 3e lesblok
* bij inschrijving betaalt men eenmalig €10,- administratiekosten.
* bij later instromen betaalt men voor de nog te volgen lessen na de proefles 9 euro per les.

Lesgeld dient vóór aanvang van de eerste les ná de eventuele proefles te zijn voldaan op IBANnummer NL85 INGB 0756 5335 97 t.n.v. M.A. Eikema te Amsterdam.
Bij niet of niet tijdige betaling kan deelname aan de verdere lessen geweigerd worden.