Een proefles kost 5 euro. Graag voorafgaand aan de les bij de docent te betalen.

Er zijn 3 betalingstermijnen:
1e termijn: 15 lessen (á 9 euro) van september tm december: 135 euro
2e termijn: 11 lessen (á 9 euro) van januari tm maart: 99 euro
3e termijn: 10 lessen (á 9 euro) van april tm juni: 90 euro

Kortingen:
– leerlingen die twee lessen in de week volgen, ontvangen 33% korting (3 euro) op de tweede les! Zij betalen dus 12 euro per week voor twee lessen per week. Dit mag ook een combinatie zijn van verschillende lessen; zoals bijvoorbeeld op dinsdag ballet en op donderdag DansYoga.
– een zusje/broertje op les krijgt 10% korting op het cursusgeld

Haalservice St.Jan (en eventueel de Meidoorn?):
Kinderen kunnen wij op donderdag van de St.Jan School ophalen en ze naar de lessen van 15.45u brengen. Ik haal ze persoonlijk op bij de leerkracht, verzorg een tussendoortje, kleed met ze om en zorg dat ze gezellig en tijdig in de les staan.

Strippenkaart voor 5x €10,- voor 10x €20,- en losse keren €2,50 per kind per les.

N.B.:
* lesgeld dient betaald te zijn voor aanvang van de 1e lesweek van de volgende termijn. Uiterlijk:
5 september 2016 voor het 1e lesblok
9 januari 2017 voor het 2e lesblok
1 april 2017 voor het 3e lesblok
* voor nadere informatie omtrent inschrijven, opzeggen en betalen zie ‘Voorwaarden’.
* bij inschrijving betaalt men eenmalig €10,- administratiekosten.
* bij later instromen betaalt men voor de nog te volgen lessen 9 euro per les.

Lesgeld dient vóór aanvang van de eerste les ná de eventuele proefles te zijn voldaan op IBANnummer NL85 INGB 0756 5335 97 t.n.v. M.A. Eikema te Amsterdam.
Bij niet of niet tijdige betaling kan deelname aan de verdere lessen geweigerd worden.